Kaigara Bushi (貝殻節) – Parte 2

Devido a pedidos, estou enviando a letra em Romaji (japonês com caracteres ocidentais).


Ohayashi (refrões)

***1 (Kawai ya no kawai ya no)
***2 (Yassa hoe ya hoe yae yoiya sa no sassa
Yan sanoe e yoiya sa no sassa)Nan no inga de
Kaigara kogui narouta
(***1)
Iro wa kurou naru mi wa yasseru (***2)

Modoru funadinya
Rokai ga issamu
(***1)
Itoshi tsumako ga matsu hodoni (***2)

Wasure raryoka
Nasake mo atsui
(***1)
Ano ko Hamamura oyu sodachi (***2)

Hamamura okinara
Kaigara ga maneku
(***1)
Kakayo mama take denyanaranu (***2)

Kaita kainara
Kaita teteikoyo (***1)
Watashya anatano mi wo tateru (***2)

Comentários

Postar um comentário